Om te zorgen dat iedereen zich veilig voelt bij het gebruiken van SocialApp, hebben we een paar gedragsregels opgesteld.

Hoe gaan we met elkaar om in SocialApp

 • We verwachten dat iedereen de juiste informatie in zijn/ haar profiel zet.
 • Zorg dat iemand u goed kan herkennen op uw profielfoto.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens die u deelt met anderen, wees hier dan ook voorzichtig mee.
 • Wanneer u met een andere gebruiker in contact komt, ligt de verantwoordelijkheid van het contact en haar gevolgen bij jullie.
 • SocialApp is niet bedoeld voor verplegende zorg. Het is niet toegestaan dat u verplegende handelingen vraagt of uitvoert.
 • U mag nooit een vergoeding vragen voor uw dienst die u direct of indirect via SocialApp aanbied aan iemand. Vraagt iemand u iets om voor hem/haar te kopen, spreek dan vooraf af hoe er met kosten moet worden omgegaan.
 • We verwachten een respectvolle omgang in taalgebruik, online en offline. De beheerders van SocialApp verwijderen haatdragend of kwetsend taalgebruik en spreken gebruikers hier op aan.
 • Iedereen kan zijn/ haar eigen hulpvraag plaatsen of hiermee een ander benaderen. Het kan gebeuren dat een hulpvraag niet past bij uw interesses, of u heeft geen tijd. U hoeft dan niet te reageren.
 • Ziet u iets ongepasts gebeuren, meld het dan bij de lokale groepsbeheerder. Zijn/haar contactgegevens staan bij de groepsinformatie. Klik hiervoor op de groep bij ‘groepen’.
 • Maak duidelijke afspraken voordat u met een andere gebruiker afspreekt. Verstuur alléén uw persoonlijke gegevens als de persoon u vertrouwd overkomt. U kunt voorafgaand zijn/haar profiel bestuderen en een paar vragen stellen om iemands goede wil te testen.
 • Prettige én minder prettige ervaringen op ons platform of daarbuiten met andere gebruikers horen we graag! Geef deze door aan de lokale beheerder van de betreffende groep. Zij weten vaak snel te handelen.
 • De lokale groepsbeheerders zijn uw eerste aanspreekpunt bij vragen over het gebruik van de app en bij situaties die zich voordoen, die direct met het sociale platform te maken hebben.
 • Bij overtreding van deze gedragsregels kan u de toegang tot bepaalde of zelfs alle groepen ontzegt worden.