Privacyverklaring

Uw veiligheid en privacy staat bij ons hoog in het vaandel. We houden uw persoonsgegevens zo veel mogelijk privé! Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, adres en woonplaats. Maar ook uw telefoonnummer en postcode met huisnummer. Anderen zien van u alléén uw profielomschrijving zoals u die zelf heeft ingevuld.

U bepaald zelf welk bereik uw hulpvraag heeft. Ook bepaald u zelf aan wie u uw adresgegevens wilt geven.

U deelt persoonsgegevens met ons zodat SocialApp goed kan functioneren. U deelt bijvoorbeeld gegevens zodra u zich geregistreerd heeft als gebruiker of beheerder, als u een vraag plaatst of als u een bericht verstuurt. Maakt u zich geen zorgen. We verwerken en beveiligen uw persoonsgegevens met de modernste methodieken.
In deze privacyverklaring vertellen we wat we doen met welke persoonsgegevens en waarom.
Deze Privacyverklaring is van toepassing op: de app genaamd SocialApp, de website, de beheerdersportal en alle groepen binnen het SocialApp netwerk. De verklaring is niet van toepassing op websites van derden die zich onder andere binnen de dienstenpagina van de groepen bevinden.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

SocialApp verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens, zie voor de uitleg met betrekking tot (bijzondere) persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/wat-zijn-persoons
gegevens . Als u beslist iets bijzonders over uzelf te vermelden in uw profielomschrijving, dan is dat geheel aan u om dat
onder uw eigen verantwoordelijkheid te doen.

Ons platform stelt u in staat om zelf een hulpvraag op te stellen
en/of hierop te reageren. U bent zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u deelt met andere gebruikers via ons platform.
Dit betreft de (optionele) informatie die u weergeeft in uw profiel en de inhoud van berichten die u naar andere gebruikers kunt sturen.
We kunnen de privacy of veiligheid van deze, door uzelf gedeelde gegevens met andere gebruikers, dan ook niet garanderen. SocialApp neemt veiligheid zeer serieus en draagt zorg voor het beveiligen van de app en de database. Ook ondersteunt SocialApp in voorlichting aan gebruikers en dagelijks toezicht op nieuwe hulpvragen en geregistreerde profielen:
De lokale beheerders van een groep waarvan u lid kunt zijn ziet hier op toe.

Personen jonger dan 16 jaar mogen zich niet registreren op het platform conform de Europese privacyregelgeving. Wij controleren dit niet.

Registratie
Zodra u zich registreert en daarbij een account aanmaakt, wordt u gevraagd om bepaalde persoonsgegevens in te vullen, u kunt later bij ‘mijn account’ additionele informatie toevoegen, zoals uw leeftijd, omschrijving en een profielfoto. Deze gegevens zijn nodig voor een goede basiswerking van de app. De app wil u namelijk kunnen adviseren welke groepen er in uw buurt zijn. Daarnaast vinden u en alle andere gebruikers het prettig om een klein beetje te weten te komen van een medegebruiker voordat er echt contact wordt gelegd. Wij delen uw adresgegevens niet met anderen!

Een aantal van deze gegevens is verplicht: voornaam, achternaam,
postcode, huisnummer, e-mailadres.

De volgende gegevens zijn zichtbaar voor andere leden van de groepen waar u lid van bent: naam, leeftijd, korte biografie, pasfoto en ingangsdatum lidmaatschap. Deze gegevens kan men alleen zien als u een vraag plaatst, of als u een vraag beantwoord. U bepaald zelf wanneer u uw adresgegevens wilt delen met iemand anders. Dat kan eenvoudig met de knop ‘adres versturen’ in het berichtenvenster.

De groepsbeheerder kan uw e-mail adres zien, zodat hij/zij u kan informeren over bijzonderheden over het functioneren van SocialApp. Andere gebruikers zien uw e-mail adres niet.

Het platform laat gebruikers hulpvragen van mede groepsgenoten zien, afgestemd op uw locatie en eventuele interesses.

Als u een één-op-één conversatie hebt in de app, dus als u contact opneemt met iemand, dan is dat een privé gesprek die niemand anders dan u en uw gesprekspartner kan bekijken.


Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, voor zover het gebruik van de persoonsgegevens voor dat doel nodig is:
● het aanmaken en in stand houden van uw gebruikersaccount, zodat u gebruik kunt maken van het platform;
● het versturen van een nieuwsbrief waarin we u informeren over interessante nieuwtjes, zoals bijvoorbeeld nieuwe functies en actuele ontwikkelingen, of werkzaamheden aan het platform. Iedere nieuwsbrief bevat informatie hoe u zich kunt afmelden.
● het versturen van een e-mail over bijzonderheden met betrekking tot het functioneren van de App, veiligheid en gedragsregels. Dit bericht kan van SocialApp zelf komen of van de lokale groepsbeheerder.
● het sturen van automatische notificaties bij belangrijke gebeurtenissen, zoals wanneer:
o een andere gebruiker van het platform reageert op uw hulpvraag.
o u hebt gereageerd op de vraag van een andere gebruiker en daarop wordt gereageerd.
o u toegevoegd wordt aan de contacten van andere gebruikers zodat ze automatisch jouw hulpvragen ontvangen
● het behandelen van supportvragen of het behandelen van klachten;
● het registreren van incidenten: Het eerste aanspreekpunt bij een klacht over een mede gebruiker is de lokale beheerder van de groep waarin het incident (direct of indirect) heeft plaats gevonden. Een lokale beheerder heeft de bevoegdheid een groepslid te verwijderen uit de betreffende groep.

Bij rechtstreeks contact met SocialApp over een klacht
wordt een dossier aangemaakt. Daarin worden opgenomen: datum, naam, contactgegevens, locatie, inhoudelijke beschrijving. Wij kunnen contact met u opnemen om meer informatie te achterhalen of je op de hoogte te stellen van onze bevindingen.
Bij herhaling worden de gegevens van de veroorzaker op een aparte, zogenaamde ‘zwarte’ lijst geplaatst. SocialApp wil zo de kwetsbare groep gebruikers beschermen. De zwarte lijst is voor intern gebruik en wordt niet gedeeld met andere organisaties, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.
● het versturen van een e-mail over de overeenkomst die u met ons hebt gesloten bij het aanmaken van je gebruikersaccount. Bijvoorbeeld als we een melding van een andere gebruiker hebben gekregen die betrekking heeft op u of uw gedrag op de website, dan wel daar zelf reden toe zien.
● het analyseren van het gebruik van het platform, zodat we de functionaliteiten en inrichting van onze diensten kunnen verbeteren en aanpassen aan de voorkeuren van gebruikers. Dit helpt ons om nieuwe diensten en systemen te ontwikkelen. We gebruiken deze gegevens nimmer en nooit voor andere commerciële partijen om gerichte advertenties te sturen zoals veel apps, sociale platformen en websites wel doen.

Ontvangers van persoonsgegevens
Wij kunnen voor onze dienstverlening gebruikmaken van andere partijen die onder onze verantwoordelijkheid persoonsgegevens verwerken. Wij delen persoonsgegevens slechts met deze derden wanneer het verstrekken van deze persoonsgegevens noodzakelijk is voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. Wij zullen er dan voor zorgdragen dat wij met die
derden overeenkomsten sluiten, zodat jouw persoonsgegevens op dezelfde manier zijn beveiligd en beschermd als bij SocialApp.
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor het leveren van de dienst of indien dit wettelijk verplicht is. Wanneer wij fraude of misbruik van het platform vermoeden, kunnen wij uw persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Rechten van de gebruiker
De gebruiker kan in de app bij de pagina ‘account’ de vooraf ingevulde
persoonsgegevens inzien, aanpassen en volledig wissen.

Account verwijderen

Wilt u geen gebruik meer maken van de SocialApp dat kunt u uw account en de daar bijhorende gegevens verwijderen. Dit doet u door in de app te gaan naar Account (rechtsonder in beeld) > instellingen > selecteer daar Account verwijderen. Vervolgens kunt u de app verwijderen van uw toestel.

Lukt dit om één of andere reden niet, neem dan contact met ons op en vermeld het mailadres en de naam waarmee u een account heeft voor de SocialApp

Contact:
https://m.me/SocialAppNL

Mail:

social-apps(at)outlook.com